Witaj! Zaloguj się!
Dorota Kotlorz
adres   40-226 Katowice, Bogucicka 14
e-mail   dorota.kotlorz@ue.katowice.pl
pokój   614D
telefon   +48032 257-7373
www   www.ue.katowice.pl
Informacje
Publikacje
Kontakty
Grupy
Projekty
Organizacje
Blog
zakład / katedra:

» Wydział Finansów i Ubezpieczeń
» Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy

obszary badań:
  • 1. Makroekonomia
  • 2. Ekonomia rynku pracy
  • 3. Zatrudnienie i płace
  • 4. Migracje
  • 5. Bezrobocie
  • 6. Instytucje rynku pracy
o sobie:

 

 

Dorota Kotlorz – kierownik Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy  na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Absolwentka tego Uniwersytetu (wcześniejsza jego nazwa Wyższa Szkoła Ekonomiczna), w którym obroniła także doktorat (1975 roku). Habilitowała się na Uniwersytecie Lipskim (Niemcy) w 1990 roku. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 06.04.2001 r. otrzymała tytuł profesora nauk ekonomicznych. W 2005 roku została mianowana  przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 1992-2002 kierowała Zakładem Ekonomiki Rynku Pracy. Od 2003 roku do września 2012 roku była kierownikiem Katedry Rynku Pracy na Wydziale Ekonomii, a od 2013 roku jest kierownikiem Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy.

Dorobek naukowo-badawczy liczy ponad 180 opracowań.

Jest konsultantem i ekspertem w zakresie problemów związanych z rynkiem pracy.

            Przedmiotem zainteresowań badawczych jest problematyka rynku pracy (ekonomia rynku pracy) rozpatrywana zarówno w warstwie teoretycznej, przede wszystkim we współczesnych nurtach teorii makroekonomii (teoria realnego cyklu koniunkturalnego, nowa ekonomia keynesistowska, „nowa” makroekonomia polityczna), jak i w warstwie praktycznej (badania empiryczne), z akcentem na kwalitologię badanych zjawisk i procesów. Badania empiryczne współczesnego rynku pracy odnosi do konkretnych rynków pracy i rozpatruje je w różnej skali (lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej), w różnych systemach społeczno-gospodarczych i uwarunkowaniach.

            Dotyczą one w szczególności przyczynowo-skutkowej diagnozy sytuacji na rynkach pracy i identyfikacji podstawowych tendencji i trendów, nowych zawodów oraz obszarów tworzenia miejsc pracy.

            Przedmiotem szczególnego zainteresowania są skutki przemian strukturalnych gospodarki - dokonujące się głównie pod wpływem technologii informacyjno-komunikacyjnych i globalizacji - dla rynku pracy.

            W centrum zainteresowań badawczych znajdują się także: bezrobocie strukturalne, prozatrudnieniowy i bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy, elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy – regulacje rynku pracy oraz czynniki instytucjonalne. Badania tych problemów odnosi przede wszystkim do polskiego rynku pracy.

            Zainteresowania badawcze problematyką rynku pracy przejawiają się nie tylko w publikacjach, w badaniach statutowych i unijnych – ale także w organizowaniu cyklicznych konferencji naukowych pt. Dylematy współczesnego rynku pracy oraz zorganizowaniu kilkudziesięciu for naukowych na ten temat z udziałem przedstawicieli urzędów pracy, posłów i senatorów.

            Warto wspomnieć, że w 1992 roku została zaproszona przez Ministerstwo Edukacji Tajwanu na Tajwan. Zaproszenie to stało się początkiem trwającej do dzisiaj współpracy naukowo-badawczej z Tamkang University w Taipei. W tym samym roku uczestniczyła w prestiżowej euroazjatyckiej III konferencji organizowanej przez Graduate Institute of European Studies Tamkang University, wygłaszając referat pt. The Political and Economic Relationship between the EC and Eastern Europe beyond 1990, and the Possibility of EC Membership for Eastern Europe (Poland, Czecho-Slovakia, and Hungary) opublikowany w języku angielskim i chińskim. Jako guest professor w Tamkang University wygłosiła tam cykl wykładów z zakresu integracji europejskiej.

 

 

drukuj profil
 
regulamin portalu  |   kontakt  |   mapa witryny  |  
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem