Witaj! Zaloguj się!
Wojciech Czakon
adres   40-227 Katowice, Bogucicka 14
e-mail   wojciech.czakon@ue.katowice.pl
pokój   405 D
telefon   +48-32-257-7311
www   http://www.wojciechczakon.com/
Informacje
Publikacje
Kontakty
Grupy
Projekty
Organizacje
Blog
zakład / katedra:

» Wydział Zarządzania
» Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

obszary badań:
  • kapitał społeczny
  • więzi międzyorganizacyjne
  • zarządzanie strategiczne
o sobie:

Wojciech Czakon jest profesorem nauk ekonomicznych (2013), kierownikiem Zakładu Teorii Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz kierownikiem Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej wydział w Chorzowie.

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, gdzie w 1998r. uzyskał tytuł zawodowy magistra w specjalności zarządzania przedsiębiorstwem. Wykształcenie zawodowe uzupełnia tytuł technika zarządzania uzyskany w Institut Universitaire de Technologie de Bourges w specjalności zarządzanie stosowane małą i średnią organizacją (Gestion Appliquée aux Petites et Moyennes Organisations, 1996). Stopień naukowy doktora uzyskał na podstawie rozprawy zatytułowanej „Efektywność Łańcucha wartości w przedsiębiorstwach wybranych sektorów” (2002), a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania na podstawie rozprawy zatytułowanej „Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa” (2007), na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym szczególnie badając zjawiska, procesy, strategie oraz struktury międzyorganizacyjne. Ponadto, zrealizował ponad 50 prac badawczych, wdrożeniowych i eksperckich w zakresie systemów informacji menedżerskiej oraz controllingu. Trzecim ważnym nurtem zainteresowań naukowych, publikacji oraz współpracy wewnątrz- i międzyuczelnianej jest metodologia nauk o zarządzaniu.

 

W latach 2009-2011 kierował polskim zespołem (lead investigator) w projekcie badawczym finansowanym w ramach 7 Programu Ramowego UE pt. „Fostering Innovation through Anchors and NetworksFRIDA w międzynarodowym konsorcjum pod kierunkiem Uniwersytetu w Bolonii. Projekt uzyskał finansowanie w dziale Nauki Społeczno-Ekonomiczne i Humanistyczne, w obszarze 8.2.2. Regional, Territorial and Social Cohesion, numer umowy 225546. FRIDA była projektem mającym na celu poprawę polityki regionalnej UE poprzez lepsze zrozumienie mechanizmów funkcjonowania sieci gospodarczych, a w szczególności tzw. firm kotwic (anchor firms), które spełniają szczególną rolę w tych sieciach i ich wpływu na rozwój regionalny krajów członkowskich i całej wspólnoty. Współcześnie uznaje się, że to właśnie „kotwice” i sieci, które tworzą, nabierają coraz większego znaczenia ponieważ przedsiębiorcze firmy międzynarodowe restrukturyzują swoją działalność a także dokonują delokalizacji w związku z presją globalizacji.

W 2008 roku zrealizował projekt „Anticipation and Collaboration to better Understand Structural TransformationANCOBEST pod kierunkiem Rationalisierung und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V. Finansowanie tego projektu obejmowała umowa VP/2007/005/210 – ze środków Dyrektoriatu Generalnego Zatrudnienia, Spraw społecznych i Równych Szans Komisji Europejskiej. W tym projekcie uczestniczyło 9 partnerów, z: Belgii, Francji, Danii, Hiszpanii, Włoch, Malty, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Ze strony polskiej partnerem było Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) Oddział Katowice.

W roku 2010 uzyskał grant promotorski finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Rola kapitału społecznego w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora opakowań w Polsce”, na sfinansowanie badań empirycznych mgra Dariusza Lizaka. Patronat nad tym projektem objęła formalnie Polska Izba Opakowań.

W roku 2011 został głównym wykonawcą projektu własnego finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Determinanty i dynamika kooperencji w rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii” pod kierunkiem dr inż. Agnieszka Freda Zakrzewska-Bielawska, Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania.

W roku 2012 został głównym wykonawcą projektu ogólnego w panelu HS4 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. „Twórczość i przedsiębiorczość w organizacjach”, pod kierunkiem Prof. UE dr hab. Wojciecha Dyducha.

W roku 2011 pełnił funkcję kierownika między-katedralnego projektu eksperckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, realizowanego na zamówienie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, pn. „Modernizacja procesów zarządzania w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód”.

 

drukuj profil
 
regulamin portalu  |   kontakt  |   mapa witryny  |  
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem