Witaj! Zaloguj się!
Biuro Współpracy z Gospodarką i Otoczeniem Instytucjonalnym

Do zadań Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami należy:

- programowanie, organizacja i udział w różnych formach współdziałania Uniwersytetu z jednostkami otoczenia biznesowego i instytucjonalnego;

- opracowywanie projektów ramowych umów, porozumień i listów intencyjnych dotyczących współpracy jednostek Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych (w szczególności Wydziałów) z jednostkami biznesu i przedsiębiorczości, organizacji non-profit oraz administracji publicznej,

- prowadzenie ewidencji i monitorowanie realizacji podpisanych umów ramowych, porozumieńi listów intencyjnych,

- organizacja i koordynowanie w Uniwersytecie procesu nawiązywania współpracy Uczelni z otoczeniem, w wybranych zakresach działalności,

- organizowanie we współpracy z pozostałymi jednostkami Uniwersytetu cyklów wykładów oraz spotkań z przedstawicielami biznesu, praktyki gospodarczej oraz administracji publicznej,

- monitorowanie otoczenia gospodarczego Uniwersytetu, ze szczególny uwzględnieniem działalności absolwentów Uniwersytetu i ocena możliwości nawiązania współpracy,

- obsługa administracyjna Komisji ds. Oceny Ryzyka Realizacji Projektów,

- współpraca ze Stowarzyszeniem „Klub Przyjaciół Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” i Stowarzyszeniem Absolwentów „COLLEGIUM” w zakresie rozwoju form współpracy Uniwersytetu z otoczeniem gospodarczym i jednostkami sektora finansów publicznych,

- obsługa administracyjno-techniczna krajowych praktyk studenckich i staży,

- prowadzenie monitoringu karier absolwentów Uniwersytetu,

- tworzenie trwałych form współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie realizacji krajowych praktyk i staży,

- organizowanie i koordynowanie szkoleń, warsztatów i treningów z zakresu aktywizacji zawodowej, przedsiębiorczości oraz szkleń branżowych podnoszących kwalifikacje zawodowej,

- aktywizacja społeczności akademickiej Uniwersytetu oraz regionu do podejmowania działalności gospodarczej,

- inspirowanie współpracy środowiska naukowego Uniwersytetu i gospodarczego regionu,

- wspieranie badań i transferu wiedzy we współpracy z CBITW,

- współpraca z organizacjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości.

 
regulamin portalu  |   kontakt  |   mapa witryny  |  
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem