Witaj! Zaloguj się!
STARTIFY7: A Team-Building, Thematically-Focused and Lean-Training Summer Academy System for Young Future ICT Entrepreneurs. Okres realizacji: 2015-2017
tytuł   STARTIFY7: A Team-Building, Thematically-Focused and Lean-Training Summer Academy System for Young Future ICT Entrepreneurs. Okres realizacji: 2015-2017
status   w realizacji
typ   badawczy finansowany ze środków zagranicznych
biuro projektu  
e-mail   startify7@uekat.pl
telefon  
Opis
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach został partnerem europejskiego projektu badawczego STARTIFY7 realizowanego w ramach programu Horyzonty 2020. Polskiemu zespołowi badawczemu przewodzi prof. dr hab. Wojciech Czakon z Katedry Teorii Zarządzania Wydziału Zarządzania. Zarys ogólny  Europa pozostaje daleko w tyle za swoimi światowymi konkurentami w staraniach na rzecz przedsiębiorczości w obszarze ICT. Potrzebuje zatem nowego pokolenia przedsiębiorców, którzy rozpoczną swoją działalność w Europie. W styczniu 2013 roku w „Planie działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020r.”, zidentyfikowano sektor ICT jako ten, o znaczeniu kluczowym. Projekt STRTIFY7 ma na celu przeprowadzenie nowatorskich szkoleń, które pozwolą zwiększyć szanse młodych, europejskich przedsiębiorców rozpoczynających działalność w sektorze ICT. W ramach projektu polski zespół badawczy pod przewodnictwem prof. dra hab. Wojciecha Czakona prowadził prace zmierzające do określenia potrzeb kompetencyjnych młodych przedsiębiorców (Training Needs Analysis), a także przygotowuje się do realizacji Letniej Akademii dla Młodych Przedsiębiorców w roku 2016 pt. Katowice Entrepreneurship Academy of Video Games. Prócz prof. dra hab. Wojciecha Czakona w skład zespołu badawczego reprezentującego Polskę wchodzą dr Patrycja Klimas oraz mgr Dagmara Wójcik.  Walory programu Celem STARTIFY7 jest wypełnienie luki, a tym samym wyeliminowanie dwóch głównych przeszkód, które wciąż napotykamy w europejskich inicjatywach szkoleniowych oferowanych przedsiębiorcom sektora ICT. Po pierwsze, na terenie Unii Europejskiej w zakresie przedsiębiorczości ICT istnieje znaczne rozdrobnienie programów edukacyjnych oraz szkoleniowych, co finalnie skutkuje przyjęciem jednego zunifikowanego modelu, którego właściwie nie można uznać ani za uniwersalny – ani tym bardziej – za odpowiedni dla każdego kraju członkowskiego. Po drugie, dostrzega się brak holistycznej struktury szkoleniowej oraz zupełny brak implementacji podejścia, opartego o tzw. „uczenie się przez działanie”, które jednak zapewnia większą interaktywność oraz powiązanie z aspektami praktyki gospodarczej. Projekt STARTIFY7 skupia się na wysoce konkurencyjnym obszarze tematycznym jakim jest ICT. Podstawowym założeniem jest maksymalne wsparcie uczestników programu, czyli młodych i przyszłych przedsiębiorców poprzez wykorzystanie metody „uczenia się przez działanie”. Znaczącym walorem projektu jest fakt, iż znacząco wykracza on poza ramy konwencjonalnych szkoleń, a także poza tradycyjny sposób nauczania. Wychodzi naprzeciw preferencjom w zakresie sposobu zdobywania wiedzy, jakiego potrzebują młodzi Studenci i przyszli Przedsiębiorcy branży ICT dostrzegający wysoką wartość nieustrukturyzowanego oraz dynamicznego uczenia się. Innymi słowy projekt STARTIFY7 na pierwszym planie stawia przede wszystkim promocję interaktywnego uczenia się zamiast biernego uczestnictwa, przyjmując iż to właśnie interaktywne metody nauczania wykorzystujące zdobycze najnowszej technologii pozwolą w maksymalnym stopniu rozwinąć zarówno zdolności indywidualne, zwiększyć pewność siebie przyszłych liderów rynków, jak i przyczynić się do bardziej świadomego budowania wysokiego stopnia ich samorealizacji. Najważniejsze informacje 7 Letnich Akademii o tematycznych programach szkoleniowych i ogólnoeuropejskim zasięgu geograficznym (7 europejskich miast); na przestrzeni dwóch okresów letnich. 10 dni współpracy, interaktywne szkolenia w każdej z Uczelni (8h dziennie) dla 40 uczestników (potencjalnych przedsiębiorców sektora ICT) uczestniczących w każdej z Letnich Akademii (40*7=280 studentów łącznie).  93 zespoły (ok. 3 uczestników każdy: 280/3~93) rozwijających przedsiębiorcze pomysły.  Duża sieć 70 instruktorów (ok. 10 na okres trwania każdej z Letnich Akademii), w składzie: mentorzy, trenerzy i wykładowcy akademiccy.  Współpraca z 15 regionalnymi społecznościami typu „start-up”. Współpraca obejmująca co najmniej 5 inicjatyw/projektów UE.  21 gotowych propozycji projektów inwestycyjnych na zakończenie każdej Letniej Akademii (63 członków uczestniczących w sumie w dwóch „Boot Camps”).  Uczestnictwo co najmniej 10 przedstawicieli z obszaru inwestowania grupowego (np. Venture Capitals, Business Angels, itp.). Zasięg geograficzny Siedem Akademii Letnich w siedmiu różnych miastach Europy na przestrzeni dwóch kolejnych okresów letnich (tj. lato 2015 oraz 2016).  Konsorcjum Sheffield (Cyfrowa opieka zdrowotna)  Trydent (Cyber-bezpieczeństwo)  Nürnberg (Systemy Cyber-fizyczne/Internet Przedmiotów)  Almería (Symulacje przemysłowe)  Saloniki (Transport cyfrowy)  Katowice (Gry komputerowe) Enschede (Sieci społeczne & Sieci przedsiębiorstw)  Startify7 obejmuje 11 partnerów z 8 krajów (Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Polska, Holandia i Belgia) i zostało staranne zaprojektowane, aby umożliwić sprawną realizację dwóch wymiarów, związanych z projektem: Uczelnie (The University of Sheffield, Associazione Trento RISE, Friedrich-AlexanderUniversity Erlangen-Nuremberg, University of Almeria, South East European Research Center, University of Economics in Katowice and University of Twente) o wyjątkowej eksperckiej wiedzy naukowej z zakresu przedsiębiorczości, która jest wymogiem dla Uczelni o wysokiej jakości.  Przemysł/biznes (UnternehmerTUM GmbH, i4G SA - Incubation for Growth S.A, Europe Unlimited SA, European Confederation of Young Entrepreneurs AISBL) dla głębszego/pełniejszego zrozumienia potrzeb praktyki gospodarczej oraz zdobycia doświadczenia w zakresie wsparcia i promowania przedsiębiorstw typu „start-up”.   
drukuj projekt
 
regulamin portalu  |   kontakt  |   mapa witryny  |  
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem